Η ετήσια εκλογοαπολογιστική συνέλευση γίνεται κάθε Οκτώβριο και εκλέγεται 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή.

Τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου είναι :

1. Δέδας Κ. Ιωάννης
2. Καλύβας Ι. Χρήστος
3. Μπαλάσκας Λ. Νικόλαος
4. Ζιούτας Α. Κωνσταντίνος
5. Στεργιούλας Β. Δημήτριος
6. Κουκογιάννης Α. Γεώργιος
7. Κουκογιάννης Ι. Χρήστος
8. Λέφας Κ. Ανδρέας
9. Μουστάκας Δ. Βασίλειος
10. Ζαχίλας Δ. Χρήστος
11. Ζαχίλας Δρ. Κωνσταντίνος
12. Γιαννέλης Δρ. Κωνσταντίνος
13. Ζαχίλας Ι. Κωνσταντίνος
14. Κυριάκου Δ. Αντώνιος
15. Ζιούτας Αρ. Δημήτριος
16. Καραφυλλιάς Γ. Κωνσταντίνος
17. Φλώρος Γ. Ευάγγελος
18. Κεφάλας Λ. Αθανάσιος
19. Λουκοβίτης Α. Κωνσταντίνος
20. Παγώνης Λ. Κωνσταντίνος
21. Δέδας Δ. Αθανάσιος
22. Παρδάλης Γ. Αθανάσιος
23. Αρκούδας Α. Βασίλειος
24. Κυριάκος Β. Αθανάσιος
25. Μπαλάσκας Γ. Ευριπίδης

Η σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ήταν η ακόλουθη :

Πρόεδρος : Δέδας Ιωάννης του Κων/νου
Αντιπρόεδρος : Κουκουγιάννης Γεώργιος του Ανδρέα
Γεν. Γραμματέας : Καραφυλλιάς Κων/νος του Γεωργίου
Ειδ. Γραμματέας : Παρδάλης Αθανάσιος του Γεωργίου
Ταμίας : Ζιούτας Κων/νος του Ανδρέα
Μέλη : Μπαλάσκας Νικόλαος του Λεωνίδα
Κυριάκου Ιωάννης του Δημητρίου

Οι μετέπειτα Πρόεδροι ήταν οι εξής : ( αναφέρεται το έτος εκλογής ).

2017Δέδας Ι. Αριστείδης

1978 Δέδας Κ. Ιωάννης
1979 Κυριάκου Σπ. Αντώνιος
1980 Παρδάλης Γ. Αθανάσιος
1981 Στεργιούλας Β. Δημήτριος
1982 Κυριάκου Β. Αθανάσιος
1983 Δέδας Κ. Ιωάννης
1984 Δέδας Κ. Ιωάννης
1985 Παρδάλης Γ. Αθανάσιος
1986 Μπαλάσκας Δ. Ευάγγελος
1987 Δέδας Κ. Ιωάννης
1988 Ντέντας Δ. Χρήστος
1989 Θεοδωράκος Γ. Χρήστος
1990 Μπίκος Θ. Γεώργιος
1991 Μπαλάσκας Α. Γεώργιος
1992 Κουτσονίκος Κωνσταντίνος
1993 Μπαλάσκας Ε. Γεώργιος
1994 Γεωργούσης Ι. Δημήτριος
1995 Ναστούλας Κ. Γεώργιος
1996 Χατζής Κ. Γεώργιος
1997 Ναστούλας Κ. Γεώργιος
1998 Ναστούλας Κ. Γεώργιος
1999 Χατζής Κ. Γεώργιος
2000 Χατζής Κ. Γεώργιος
2001 Μπαλάσκας Α. Γεώργιος
2002 Ντέντας Δ. Χρήστος
2003 Δέδας Κ. Ιωάννης
2004 Γιαννακός Θεόδωρος
2005 Γιαννακός Θεόδωρος
2006 Χατζής Γ. Κωνσταντίνος
2007 Λοκοβίτης Β. Μιχαήλ
2008 Λοκοβίτης Β. Μιχαήλ
2009 Λοκοβίτης Β. Μιχαήλ
2010 Λοκοβίτης Β. Μιχαήλ
2011 Γιαννιώτης Δ. Ιωάννης
2012 Ζαγναφέρη Γ. Βασιλική
2013 Ντέντα Χ. Αργυρώ
2014 Ντέντα Χ. Αργυρώ
2015 Πανοδήμος Δ. Αντρέας
2016 Ντέντας Χ. Δημήτριος
2017 Δέδας Ι. Αριστείδης
2018 Δέδας Ι. Αριστείδης