Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας για το έτος 2017-2018 είναι η ακόλουθη :

Πρόεδρος : Δέδας Αριστείδης του Ιωάννη 6942441314
Αντιπρόεδρος : Φλώρος Κωνσταντίνος του Δημητρίου 6936434297
Γεν. Γραμματέας : Δήμητρα Γεωργούση του Ιωάννη 6980657416
Ειδ. Γραμματέας : Τζαβέλας Κωνσταντίνος του Λεωνίδα 6977720741
Ταμίας : Χατζής Ανδρέας του Γεωργίου 6973214126
1ο Μέλος : Νταλαμπίρας Κωνσταντίνος του Γεωργίου 6977830136
2ο Μέλος :  Κωτσαρής Στέργιος του Γεωργίου 6973795680