Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας για το έτος 2018-2019 είναι η ακόλουθη :

Πρόεδρος : Δέδας Αριστείδης του Ιωάννη 6942441314
Αντιπρόεδρος : Φλώρος Κωνσταντίνος του Δημητρίου 6936434297
Γεν. Γραμματέας : Τζαβέλας Κωνσταντίνος του Λεωνίδα 6977720741
Ειδ. Γραμματέας : Γιαννιώτης Ιωάννης του Αποστόλου 6986152034
Ταμίας : Χατζής Ανδρέας του Γεωργίου 6973214126
1ο Μέλος : Κωτσαρής Στέργιος του Γεωργίου 6973795680
2ο Μέλος :  Γεωργούση Δήμητρα του Ιωάννη 6980657416