Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας για το έτος 2019-2020 είναι η ακόλουθη :

Πρόεδρος : Δέδας Αριστείδης 6942441314
Αντιπρόεδρος : Θεοδωράκος Γιώργος 6975715298
Γεν. Γραμματέας : Καραγεωργίου Χαράλαμπος 6982063925
Ειδ. Γραμματέας : Μπαλάσκα Ελένη
Ταμίας : Χατζής Ανδρέας 6973214126
1ο Μέλος : Κομμάτα Ελένη
2ο Μέλος :  Μπαλάσκα Μαρία