Οι Σαρακατσάνοι είχαν πολλά παιδιά, κατά μέσω όρο από έξι. Η βάφτιση γινόταν όταν το παιδί σαράντιζε και πάντοτε έδιναν χριστιανικά ονόματα. Για το όνομα αποφάσιζε ο νονός.

Έλεγαν το όνομα του παιδιού όταν επέστρεφαν στο καλύβι. Τα πρώτα παιδιά έπαιρναν τα ονόματα της γιαγιάς και του παππού. Ο νονός και η μητέρα του παιδιού αντάλλασσαν κλούρες, οι οποίες σπάζονταν και μοιράζονταν σε όλα τα καλύβια.